Posts tagged verotus

EU-komissio vihreiden verolinjoilla?

Luin tänään nettihesarista EU-komission talouden elvytyspaketista.

Juttu oli otsikoitu, että EU:n elvytyspaketti: Matalapalkka-alojen verot alas . Tämähän on aikalailla se, mitä vihreät ovat halunneet. Vihreät ovat muun muassa maininneet verotettavan tulon alarajan nostamisen ensimmäisenä askeleena kohti negatiivista tuloveroa(perustuloa).

Täysin vihreillä linjoilla EU -komissio ei kuitenkaan ole. Paketissa on mukana myös arvonlisäveron alennus. Hätä ei kuitenkaan ole tämän näköinen. Jutussa mainitaan, että Suomi vastustaa ALV:n alentamista.

Mainokset

Leave a comment »

Energiatodistus ja kiinteistövero

Vuoden 2009 alusta kaikilla uusilla rakennuksilla on oltava energiatodistus(tietoa energiatodistukseta, kuva pientalon energiatodistuksesta). Myynnin yhteydessä myös ennen vuotta 2008 valmistuneilla rakennuksilla on hankittava energiatodistus.

Energiatodistusta kritisoitiin aikoinaan siitä, että se lisää byrokratiaa eikä oikeastaan edistä rakennusten energiatehokkuutta. Tämä on totta, mutta onhan myös energiatodistuksen ongelmat tehty ratkaistaviksi.

Kiinteistöveron porrastaminen energiatodistuksessa määritetyn energialuokan perusteella, olisi hyvä keino saada energiatodistukselle tehoa. Portaita voisi olla kolme: A, B ja ”muut”. Kahdelta ensimmäiseltä portaalta kiinteistö vero olisi nykyistä tasoa matalampi ja kolmannelta portaalta se olisi vastaavasti nykyistä suurempi.

Veroportaiden tulisi olla tuntuvat. Kiinteistöveron kertymä voitaisiin pitää nykyisellään. Veron kannustavuus voisi olla kasvaa asteittain siten, että A ja B -luokkien asuntojen verot pysyisivät määräajan(esim. 10 vuotta) vakiona ja ”muut” luokan vero kasvaisi sitä mukaa, kun rakennukset luokassa vähenisivät.

Asunnot, joille energiatodistusta ei ole hankittu kuuluisivat luokkaan ”muut”. Luulen, että vanha rakennuskanta menisi myös energiatehokkuutensa puolesta luokkaan ”muut”. Näin ollen uusi energiatodistus kannattaisi hankkia vain energiatehokkuuteen vaikuttavan remontin(tai rakennuksen myynnin) yhteydessä. Energiatodistusten hankkimisesta tuskin siis tulisi hirveän paljon nykyistä kovempaa rallia.

Jos porrastus olisi tehty riittävän vahvaksi, energiatodistuksen ongelmat poistuisivat ainakin vaikuttavuuden osalta.

Leave a comment »

Kohdennettu lisävero?

Paljon puhutaan kansalaisten suorien vaikutusmahdollisuuksien hiipumisesta. Tuli mieleen, että verotukseen voisi rakentaa uuden vaikkutamisen paikan. Olkoon sen nimi tässä kohdennettu lisävero.

Kohdennetun lisäveron suuruus voisi olla 1% prosenttia palkatuloista ja 0,5 pääomatuloista. Vero olisi kaikille pakollinen. Uutta olisi se, että sen kohteen saisi valita tietyistä vaihtoehdoista. Vaihtoehdot olis jaettu kahteen osaan: ensiksi valittaisiin veron saaja ja sitten rahan käyttötarkoitus.

Veron saaja voisi olla: oma kotikunta, valtio tai yliopisto.

Käyttötarkoituksia voisi olla esimerkiksi: ”ei määriteltyä käyttötarkoitusta”, ilmastonmuutoksen torjuminen, perusopetuksen tukeminen, sosiaali- ja terveyspalvelut, yliopiston tukeminen etc. Vaihtoehdoista 1-2 voisi vaihdella vuosittain.

Yliopiston osalta raha menisi ko. yliopiston hallinoimaan säätiöön pääomaksi. Kuntien osalta lisätulo olisi korvamerkittyä veronmaksajan osoittamaan tarkoitukseen.

Kuntien osalta kertyneiden lisäverojen saamiselle on lisäksi asetettava ehto, joka varmistaisi, että käytettävissä olevan rahan määrä todella kasvaisi kuntalaisten valitsemissa kohteissa(jos käyttötarkoitusta ei ole määritelty, ei tätä ehtoa käytettäisi).

Ehto voisi olla esimerkiksi: Kunta saa kohdennetun lisäveron tuotot käyttöönsä, jos ja vain jos se sitoutuu pitämään niiden hallinnonalojen, joille vero kohdentuu, rahoituksen vähintää kolmen edellisen vuoden keskiarvon tasolla. Jos näin ei olla kunnassa valmiita tekemään, varat siirtyvät valtiolle. Lisäksi kunta antaisi erillisen selvityksen siitä, mihin lisäraha on käytetty.

Täysin uusi idea tämä kohdennettu lisävero ei ole. Suomessa se on jo käytössä valtionkirkkojen rahoituksessa.

Leave a comment »