Archive for marraskuu, 2008

EU-komissio vihreiden verolinjoilla?

Luin tänään nettihesarista EU-komission talouden elvytyspaketista.

Juttu oli otsikoitu, että EU:n elvytyspaketti: Matalapalkka-alojen verot alas . Tämähän on aikalailla se, mitä vihreät ovat halunneet. Vihreät ovat muun muassa maininneet verotettavan tulon alarajan nostamisen ensimmäisenä askeleena kohti negatiivista tuloveroa(perustuloa).

Täysin vihreillä linjoilla EU -komissio ei kuitenkaan ole. Paketissa on mukana myös arvonlisäveron alennus. Hätä ei kuitenkaan ole tämän näköinen. Jutussa mainitaan, että Suomi vastustaa ALV:n alentamista.

Mainokset

Leave a comment »

Jos olisin kulttuuriantropologi…

Viime päivinä olen lukenut viime vuodelta rästiin jääneen didaktiikan tentin kirjaa Hakkarainen&all: Tutkiva oppiminen. Siinä käsitellään oppimista monitieteisesti kognitiokäsitteen pohjalta. Kognitiolla tarkoitetaan oikeastaan kaikkia älyllisiä prosesseja, mitä kuvitella saattaa. Kirjan monitieteisyys on mielestäni ilahduttavaa. Kirjassa referoidaan tutkimuksia filosofiasta, psykologiasta ja kasvatustieteestä tekoälytutkimuksen kautta kulttuuriantropologiaan.

Jos olisin kulttuuriantropologi haluaisin tutkia esimerkiksi Oulun yliopiston XX tiedekunnan/laitoksen opiskelukulttuuria. Siinä olisi aihe, joka olisi sekä mielenkiintoinen, ajankohtainen että käytännön kannalta relevantti.

Leave a comment »

Virkamies 1.0

Sain edellisessä postissa mainitsemani projektisihteerin viran! Nyt tuntuu aika hienolta.

Comments (3) »

Ärsyttävää odottelua…

Hain yliopistolle töihin projektisihteeriksi Universitas Oulu -hankkeeseen. Pääsin haastatteluun ja se meni varsin hyvin. Nyt odottelen, että puhelin soi ja minulle ilmoitetaan, saanko projektisihteerin viran.

Odottelu on hermoja raastavaa. Eniten minua häiritsee se, että en pysty suunnittelemaan elämääni eteenpäin. Jos saan viran, ensi vuosi näyttää hyvin erilaiselta verrattuna tilanteeseen, jossa en virkaa saa.

Viimeistään perjantaina puhelin soi…

Leave a comment »

Viikon (ehkä kahdenkin) lainaus osa II

Tänään on Oulun yliopiston kirjaston poistomyyntipäivä. Mukaan tarttui Olli Mäenpään kirjoittama Hallinto-oikeus -järkäle vuodelta 1997, Pertti Lainisen Todennäköisyyslaskenta ja tilastolliset menetelmät -opus vuodelta 1976 sekä Timo Airaksisen ja kumppaniden Tiedepolitiikan oikeudenmukaisuus ja tutkijan vastuu -kirjanen vuodelta 1984.

Viikon lainaus on peräisin Airaksiselta: ”Yhden maan kansallinen tiedepolitiikka ei kykene loukkamaan koko tieteen yleistä vapautta. Tiede vain ohenee ja lopulta haihtuu niiltä seuduilta, joissa piikkilankaa on enemmän kuin laidunmaata.”

Tästä lainauksesta tulee suorastaan yltiöajankohtainen, jos vain sanojen ”maa” ja ”seutu” tilalle vaihtaa sanan yliopisto: ”Yhden yliopiston tiedepolitiikka ei kykene loukkamaan koko tieteen yleistä vapautta. Tiede vain ohenee ja lopulta haihtuu niistä yliopistoista, joissa piikkilankaa on enemmän kuin laidunmaata.”

Lainauksen voisi kääntää nykykielelle seuraavasti: ”Älkää nyt turhaan huolehtiko. Omiin muroihinnehan te vain kusette, jos kusette.”

Käytättehän uutta autonomiaanne viisaasti arvon yliopistot?

Comments (2) »

TietoyhteisKunnan ongelma

Kuntaliitto on julkaissut tietoyhteiskuntapoliittiset toimintalinjauksensa. Ne ovat luettavissa Kuntaliiton nettisivuilta. Yle oli nostanut uutisessaan toimintalinjauksista esiin nettiäänestyksen. Minä en nyt keskity tässä kirjoituksessa nettiäänestykseen, vaan nostan esille yleisemmän ongelman. Kuntien suurin ongelma tietoyhteikunta-asioihin liittyen on sisällöntuotanto.

Miksi sisällöntuotanto on ongelma? Päättelyketju menee suunnilleen näin: 1) Sisällöntuotanto on vaikeaa; 2) Kunnissa vastuu sisällön tuottamisesta on pääosin virkamiehillä, jotka kunnissa on tälläkin hetkellä töissä; 3) Heistä suurin osa ei ole käyttänyt niitä ”sosiaalisiamedioita”, joihin sisältöä tuotetaan; 4) Jos ei ole edes käyttänyt, tuskin myöskään ymmärtää, mikä on oleellista, tärkeää ja/tai mahdollista; 5) Sisällöntuotantoon ja sisältöjen päivittämiseen tuskin varataan työaikaa, jolloin laatu kärsii entisestään; 6) ”huonous” vie ilmaiseltakin palvelulta käyttäjät. Ja loppujen lopuksi korttitalo kaatuu…

Hyviä esimerkkejä sisällöntuotannon vaikeudesta on maailma pullollaan(myös tämä blogi pursuaa niitä). Ironisesti tämän kirjoituksen lähtökohta Kuntaliiiton Tietoyhteiskuntapoliittiset toimintalinjaukset -paperi, on sieltä parhaasta(pahimmasta) päästä. Se on yhdensivunmittainen tiivistelmä Kuntaliiton tietoyhteiskuntavoitteista. Sen voi lukea täällä(pdf). Ymmärtäminen tosin oli ainakin minusta varsin vaikeaa. Lainaan tähän siitä muutamia pätkiä:

”Asiakaslähtöisyys edellyttää organisaatio‐ ja sektorirajat ylittävää yhteistyötä sekä sitä, että palvelut ovat laadukkaina helposti saavutettavissa. Niin perinteisissä kuin sähköisissä palveluissa asiakaslähtöisyyden lisääminen edellyttää yhteispalvelukonseptin käyttöönottoa. Kattava julkishallinnon kuvapuhelinverkosto yhteispalveluun yhdistettynä siirtää tulkkaus‐ ja päätösvaltaiset eri organisaatioiden asiantuntijapalvelut asiakkaan ulottuville. Olemassa olevan tiedon hyödyntäminen tekee monet kuntalaisten aktiivisuutta edellyttävät palvelut tarpeettomiksi ja korvaa ne ennakoivilla palveluehdotuksilla.”

”Nykyisten äänestystapojen rinnalla on tarjottava myös mahdollisuus tehdä se verkon kautta.”

”Kunnissa tulee tiedostaa tieto‐ ja viestintätekniikan strateginen rooli osallistumista, tuottavuutta ja palvelujen laatua lisäävänä välineenä. Teknologian mahdollisuuksien hyödyntäminen erityisryhmien ja ikääntyneiden elämän helpottamisessa, elinikäisen oppimisen kehittämisessä sekä ilmastomuutoksen hallinnassa on vasta aluillaan.”

”Julkisen tietohallinnon yhteentoimivuutta kehitetään lisäämällä yhteisten suositusten kattavuutta ja laatua sekä kiinnittämällä huomiota koordinaation vaikuttavuuteen. Hallinnossa jo oleva tieto tulee saattaa kaikkien sitä tarvitsevien viranomaisten saataville. Etenkin perusrekistereiden tuotanto‐ ja hyödyntämisprosessien sujuvuutta pitää kehittää. Kilpailua kuntasektorin tieto‐ ja viestintätekniikan markkinoilla lisätään hyödyntämällä avoimen lähdekoodin mahdollisuuksia ja siirtymällä nykyistä pienemmistä komponenteista muodostuviin järjestelmiin. ”

Leave a comment »